tom logotyp  
tom
navigation
tom

Om Greenit

Greenit är sedan 1999 ett av Sveriges ledande företag inom hållbart företagande. Vi är ett kunskapsföretag med bred kompetens och erfarenhet inom området ansvarsfullt företagande och hållbar affärsutveckling.
 
toning
tom   tom   tom
tom

Greenits affärsidé är att hjälpa företag att skapa en plattform att jobba proaktivt och innovativt med ansvarsfulla frågor med lönsamhet i fokus.

Greenit har två betydelser gör det grönt eller om man så vill grön IT. I starten fokuserade vi på vad IT kan göra för en hållbarare värld. Vi hjälpte Regeringen och IT kommissionen att få en bild av vad IT kan göra för miljön i en serie reportage runt om i Sverige. Grön IT jobbar vi fortfarande med. Vi har breddat verksamheten och använder våra specialistkunskaper för att erbjuda våra kunder hållbara lösningar. Greenit arbetar med hela värdekedjan.

Idag är vi åtta medarbetare med stor kunskap och erfarenhet av strategi och affärsutveckling, utredningar, hållbar produktutveckling, kemikalier, utbildning, journalistik och kommunikation. Tillsammans har vi en unikt bred och djup kompetens inom det komplexa området hållbar utveckling.

Greenit AB drivs av Lars-Eric Sjölander och Leif Lövström.

Andra medarbetare

Göran Svensson som är en av Sveriges ledande experter på livscykelanalyser, LCA. Göran är också godkänd s.k. ”recognised individual verifier”, för att granska certifierade Miljövarudeklarationer, (Environment Product declaration EPD:er) hos Miljöstyrningsrådet.

Mikael Nilsson har specialiserat sig på hållbar produktutveckling och Ecodesign.

Michael Rundin är kemist och expert på miljögifter.

Peter Hanneberg är journalist och resereporter.

Vi har även knutit till oss Carl Eneroth som är specialist på distansutbildning inom hållbar utveckling.

Bengt Littorin är distansarbetscoach och expert på E-learning och interaktiva utbildningar. Han hjälper organisationer att minska sin miljöpåverkan genom komma igång att använda distanssamarbete. Att spara tid, pengar och miljö genom att välja virtuella eller resfria möten. Han har också lång erfarenhet av att med att jobba med webbfilm kopplat till miljö och hållbarhet.

Martin Strandberg är erfaren filmare i form av fotograf, regi, klippning, postproduktion etc.

Erik Geijer användarspecialist på webb.

tom
tom tom tom
tom aktuelltrubrik

2020-04-16
Vill du bli vår nya praktikant inom hållbarhet? 
Vi söker en praktikant till hösten 2020 där praktiken  kan vara en del av dina studier dock inget krav. Fokus ligger på utveckling inom hållbarhet och hållbarhetsredovisningar för företag och organisationer. Du kommer arbeta både administrativt och i verksamheten. .Skicka ett mail med CV och personligt brev till info( )greenit.se

2019-09-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för miljökontor
Vi hälsar Borlänge, Mörbylånga och Vallentuna   välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för miljökontor

2018-12-15 Greenit anordnar en workshop i Ecodesign och livscykeltänk för företag verksamma inom solenergi, ledlysrör, avfallskvarnar samt luftrenare

2018-09-27
Greenit deltar i ett EU möte om Ecodesign och cirkulär ekonomi i Bryssel

2018-04-04
Hållbarhetredovisning enligt nya hållbarhetslagen
GreenIT erbjuder strategisk rådgivning och stöd för ditt företags hållbarhetsredovisning enligt den nya hållbarhetslagen som trädde i kraft i december 2016.
Har man inte gjort det förut kan det vara en omfattande process.

Vår personal är certifierade enligt den nya standarden från Global Reporting Initiative - GRI Standards, som ersätter G4. Vi kan samordna hela arbetet med er redovisning eller bistå er i delar av processen, till exempel med väsentlighetsanalys och intressentanalys.
Vi kan också vara ert bollplank i arbetet. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte om era behov. 
Kontakta Lars-Eric Sjölander, 070-792 56 67 les( )greenit.se

2017 -11-30 Greenit anlitas att hålla en utbildning i Grön IT för all IT personal på Landstinget i Uppsala

2017-09-01
GreenIT anlitas av Sollentuna kommun
för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-06-01
GreenIT anlitas av Upplands-Bro kommun för behovsutredning om resurs och tillsynsbehov enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och andra bestämmelser.

2017-04-01
Nya abonnenter Kunskapsbanken för kommunala miljökontor
Vi hälsar Bräcke, Mark, Rättvik, Skara, Sollefteå, Sydnärke miljöförvaltning, Torsby,Ystad Österlen miljöförbund, och Älvdalen, välkomna som nya abonnenter till Kunskapsbanken vår skräddarsydda tjänst för kommunala miljökontor

2016-06-15
Greenit anlitas i EU projektet ECHOES,
Eco-design for
Construction of Habitat Optimizing Energy för Sustainability.
Projektet stödjer företag inom hållbart byggande att bli mer
miljömedvetna och därigenom mer konkurrenskraftiga. Det är byggmaterialtillverkare/leverantörer till byggbransch/fastighetsägare som är målgruppen i detta unika EU projekt.
Läs mer

2016-06-05
Greenit utbildar företag i Miljöbalkens bestämmelser
Livsmedelsföretaget Risenta och Disperator utbildas i Miljöbalkens bestämmelser.

2016-05-15
Identifiera verkamhetens miljöbelastning med Ecobacktracker

Greenit har utvecklat sin uppskattade analysmetod Ecobacktracker till att även identifiera hela företagets miljö- och sociala belastning.
Läs mer

2016-05-02
Kurs i Hållbar dunhantering i värdekedjan planeras

Kursen i hållbar dunhantering blev mycket uppskattad... Anmäl ditt intresse på info( )greenit.se.
Se program, . Läs mer (pdf-fil).

2016-04-15
Kläd, textil och skoföretag vill ha stöd och verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker

Greenit har i en behovsenkät till kläd, textil och skoföretag fått veta att företagen har gemensamma behov. Företagen önskar stöd inom komplexa områden som etik, miljö, kemikalier och sociala frågor. Och ett verktyg att identifiera sin miljö- och sociala påverkan och fokusera på rätt saker.

Greenit har därför tagit fram en unik analysmetod för att identifiera en varas, tjänsts miljö- och sociala belastning. Verktyget heter EcoBacktracker.

EcoBacktracker hjälper er organisation att fokusera på rätt åtgärder genom att mäta er miljöpåverkan med hjälp av miljönyckeltal som passar just er verksamhet. Greenit utvecklar en anpassning av EcoBacktracker till att bli ett miljöbedömningsverktyg för hela kläd-, textil- och skobranschen men även för bygg och fastighet samt livsmedelsföretag.
Läs mer

2015-12-05
Vår medarbetare Göran Svensson är godkänd “recognised individual verifier" i internationella EPD systemet.

2015-11-05
Greenit anlitas i EU projektet BEBB, Better environment better business.

Företag inom matindustrin, tillverkare av byggnadsmaterial samt företag som vill få hjälp med avfallshantering får kostnadsfritt stöd att bli miljömedvetna och få ordning och reda i miljöarbetet.
Läs mer

Arkiv

tom
tom tom tom
tom
tom   tom   tom
 
tom tom tom tom tom tom tom tom tom
tom

Om Greenit

Hållbartföretagande

Hållbarhetskommunikation

Grön IT

tom

Kunskapsbanken

Utbildning

Uppdrag

Länkar

 

Kontakta oss

tom tom tom
E-post tom info@greenit.se
tom tom tom
Telefon tom 08-556 00 185
tom tom tom
  tom  
tom tom tom
Adress tom Magnus Ladulåsgatan 26
118 66 Stockholm
 

Snabbkontakt

Utbildning Om Greenit Hållbart företagande Hållbarhetskommunikation Grön IT Kunskapsbanken Uppdrag Länkar